Zapraszam wszystkich uczniów klas I uczących się języka hiszpańskiego do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych.

Weronika Rajkowska


Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych III LO im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie

I. Organizator
Organizatorem Szkolnego Konkursu Wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych jest III LO im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie. 

II. Cele Konkursu

Celami konkursu wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych są:
a) przybliżenie uczniom III LO w Gnieźnie kultury, historii oraz geografii krajów hiszpańskojęzycznych,
b) poszerzanie kompetencji kulturowych dotyczących krajów hiszpańskojęzycznych,
c) rozwijanie ambicji edukacyjnych i poznawczych wśród uczniów III LO w Gnieźnie poprzez innowacyjne działania.

III. Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów klas pierwszych III LO w Gnieźnie uczących się języka hiszpańskiego z podziałem na grupy 1a, 1b, 1c, 1e – 1/2, 1e – 2/2,
2. Uczestnicy przystępują do konkursu zgodnie z harmonogramem ustalonym w październiku 2017.
3. Harmonogram kolejności wykonywania zadań konkursowych zawierający listę uczestników dostępny będzie u nauczyciela języka hiszpańskiego.
4. Informacje o Konkursie będą wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz podane na stronie internetowej szkoły.

IV. Harmonogram Konkursu
listopad 2017 – Kraje hiszpańskojęzyczne
grudzień 2017 – Hiszpania – regiony
styczeń 2018 – Zwyczaje i święta w krajach hiszpańskojęzycznych
luty 2018 – Potrawy krajów hiszpańskojęzycznych
marzec 2018 – Kultura i twórcy krajów hiszpańskojęzycznych
kwiecień 2018 – Sławne osoby w krajach hiszpańskojęzycznych
maj 2018 – Atrakcje turystyczne w krajach hiszpańskojęzycznych.

V. Zasady przydziału tematyki plakatów i oceny ich wykonania.
1. W październiku nauczyciel języka hiszpańskiego przydzieli uczniom biorący udział w konkursie konkretne tematy plakatów do wykonania w miesiącach ustalonych w harmonogramie.
2. Plakaty muszą zostać wykonane i wywieszone na drzwiach sal lekcyjnych danej klasy uzgodnionych z nauczycielem języka hiszpańskiego do dnia 20 każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem.
3. Plakaty ocenia komisja w składzie:
- dyrektor szkoły - mgr Beata Czechańska
- nauczyciel języka hiszpańskiego - mgr Weronika Rajkowska
- opiekunowie samorządu szkolnego - mgr Magdalena Witt i mgr Dominika Stawicka
4. Każdy z członków komisji przyznaje punkty za plakat w skali od 0 d o 6, przy czym opiekunowie samorządu uczniowskiego oceniają wspólnie.
5. Kryteria oceny plakatów:
- zawarte informacje: 0-3 pkt
- estetyka wykonania pracy – 0-1 pkt
- szata graficzna – 0-1 pkt
- innowacyjność – 0-1 pkt.
6. Plakaty będą oceniane do 25 każdego miesiąca, tj. w ciągu 5 dni od ich wywieszenia.
7. Wyniki poszczególnych etapów zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, oraz na profilu na facebooku szkoły do końca danego miesiąca.
8. Podsumowanie i podanie wyników końcowych nastąpi do dnia 06 czerwca 2018.

VI. Nagrody
1. Klasyfikacja końcowa odbywać się będzie grupami.
2. Uczniowie najlepszej grupy otrzymają oceny celujące cząstkowe za aktywność z języka hiszpańskiego.
3. Uczniowie grupy sklasyfikowanej jako druga i trzecia otrzymają oceny bardzo dobre cząstkowe za aktywność z języka hiszpańskiego.
4. Najlepsza grupa otrzyma również dyplomy i nagrody zapewnione przez organizatorów.


 


Tagi:


Komentarze
Nie ma żadnych komentarzy!
zaloguj się aby dodawać komentarze


Konsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Trumna z ciałem zmarłej we Francji Marysieńki znalazła się w Polsce w tajemniczych okolicznościach. Legenda mówi, że gdy pewnej majowej nocy 1716 roku zbudzony dzwonem u furty Kapucyn otworzył wejście nie zastał nikogo - tylko trumnę Marii Kazimiery.