onomastyka

W dniach 20-22 września 2014 roku w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie odbyła się XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej UAM, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM i Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Rzesza młodych dziennikarzy z III LO została poproszona o oprawę medialną tego niecodziennego i jakże ważnego wydarzenia.Konferencja zatytułowana była: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, a jej celem stała się prezentacja specyfiki nazewniczej jak najszerszej grupy onimów i pełnionych przez nie funkcji zarówno we współczesnym świecie, jak i w przeszłości. Przedmiotem rozważań zostały uczynione kognitywne podstawy procesów nazywania, przyczyny przemian nazewniczych, motywy kreacji historycznych oraz nowych nazw własnych.Wśród kręgów tematycznych, którymi zajmowali się uczestnicy konferencji były: najdawniejsze i najnowsze nazwy własne w kontekście współczesnych przemian kulturowych i komunikacyjnych, nomina propria we współczesnym i historycznym dyskursie, moda nazewnicza, nowe nazwy - nowe media, pragmatyka nazewnicza (efektywna komunikacja z udziałem nazw własnych), konteksty nazewnicze, funkcje nazw własnych w przestrzeni literackiej i uzualnej, hierarchie funkcji a klasy onimów, funkcje języka naturalnego a funkcje nazw własnych, identyfikacja i komunikacja, przyczyny zmian nazewniczych (antroponimów i toponimów), kognitywne podstawy procesów nazywania. Dla medioznawców była to nie tylko lekcja dziennikarstwa, które musiało być prowadzone w sposób rzetelny, ale też niecodzienna lekcja języka polskiego i języków obcych. Wyzwanie bardzo trudne zostało postawione przed młodymi ludźmi, jednakże każdy z nas dal z siebie wszystko, a efektem naszych działań jest filmik z tego wydarzenia.tekst: Ewa Tomczak (klasa medioznawcza)


Tagi:


Komentarze
Nie ma żadnych komentarzy!
zaloguj się aby dodawać komentarze


Konsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Jan III Sobieski miał dwa pogrzeby. Pierwszy odbył się w połowie 1696 roku, gdy ciało monarchy pochowano w kościele Kapucynów. Drugi miał miejsce w lecie 1733, wówczas zwłoki monarchy i trumnę z ciałem królowej Marysieńki pochowano na Wawelu.