Komunikat Dyrektora Szkoły
poniedziałek, 23.03.2020
sztandar

 KOMUNIKAT DYREKTORA
DLA UCZNIÓW I RODZICÓW UCZNIÓW
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W GNIEŹNIE

1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie (od 25.03.2020 do 10.04.2020 r.).

2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym, wg ustalonego harmonogramu zajęć, który będzie dostępny na platformie Microsoft.

3. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy aplikacji Microsoft Teams, do której uczniowie posiadają dostęp. Jeśli zaistnieje potrzeba, także w formie stosowanej dotychczas, czyli za pomocą komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, telefonów.

4. Zasady komunikacji z uczniami określi każdy nauczyciel.

5. Przygotowane przez nauczyciela materiały i prowadzone przez niego zajęcia będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:
a) zgodne z zatwierdzonym "rozkładem" materiału i planem lekcji,
b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,
c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

6. W planie zajęć przewidziano także konsultacje z nauczycielami oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym.

7. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form, wg przyjętych przepisów ogólnych, z którymi uczniowie i rodzice zostaną zapoznani drogą elektroniczną.

8. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.


Tagi:


Komentarze
Nie ma żadnych komentarzy!
zaloguj się aby dodawać komentarze


Konsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Trumna z ciałem zmarłej we Francji Marysieńki znalazła się w Polsce w tajemniczych okolicznościach. Legenda mówi, że gdy pewnej majowej nocy 1716 roku zbudzony dzwonem u furty Kapucyn otworzył wejście nie zastał nikogo - tylko trumnę Marii Kazimiery.