Artur2019

 Artur Dubelt uczeń klasy trzeciej o profilu policyjnym wywalczył 3. miejsce w ogólnopolskim finale Olimpiady Wiedzy o Prawie. W rywalizacji uczestniczyło 57. zawodników z całej Polski. Finał Olimpiady miał charakter eliminacji ustnych. Finaliści udzielali odpowiedzi na trzy wylosowane pytania przed Jury, które oceniało wypowiedzi uczestników w systemie 3 x 15 punktów, co oznacza, że każdy uczestnik zawodów centralnych mógł zdobyć w sumie od 0 do 45 pkt.
Pytania na które odpowiadał Artur dotyczyły znajomości prawa konstytucyjnego odnośnie procedury zmiany konstytucji RP, prawa karnego oraz trzeciej generacji praw człowieka.
Wynik uzyskany przez Artura, pozwoli mu na wybór indeksu jednej z wielu uczelni patronującej olimpiadzie m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Gratulujemy!

Tagi:


Komentarze
Nie ma żadnych komentarzy!
zaloguj się aby dodawać komentarze


Konsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Jan III Sobieski jest jedynym Polakiem uwzględnionym przez Karla von Clausewitza w rozważaniach nad historią powszechnej sztuki wojennej. Clausewitz zaliczył Sobieskiego do najwybitniejszych wodzów wszechczasów.