Ważne terminy

Konsultacje dla rodziców:

22.11.2016 - 17.00 - 19.00
21.03.2017 -
17.00 - 19.00 (o 16.00 zebrania rodziców uczniów klas 3)
23.05.2017 -
17.00 - 19.00 (o 16.00 zebrania rodziców uczniów klas 1 i 2)

Zebrania semestralne:

klasy 1 - 14.02.2017 godzina 17.00
klasy 2 - 15.02.2017 godzina 17.00
klasy 3 - 11.01.2017 godzina 17.00

Dni wolne od zajęć:

14.10.2016 (piątek) - Święto Edukacji Narodowej
31.10.2016 - 01.11.2016 (poniedziałek-wtorek) - Wszystkich Świętych
11.11.2016 (piątek) - Święto Odzyskania Niepodległości
23.12.2016 - 01.01.2017 - zimowa przerwa świąteczna
06.01.2017 (piątek) - Święto Trzech Króli
30.01 - 12.02.2017 - ferie zimowe
10.04 - 12.04.2017 - rekolekcje
13.04 - 18.04.2017 - wiosenna przerwa świąteczna
01.05 - 03.05.2017 - święta majowe
04.05 - 05.05.2017 oraz 08.05.2017  - egzaminy maturalne
15.06 - 16.06.2017 - Boże Ciało


Terminy związane z wystawianiem ocen:

Klasy III

semestr 1
informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania - 07.12.2016
wpis ocen do dziennika - 16.12.2016
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 21.12.2016

semestr 2

informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania - 07.04.2017
wpis ocen do dziennika - 19.04.2017
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 24.04.2017
zakończenie roku szkolnego - 28.04.2017 godz.14.00
rozdanie świadectw maturalnych - 30.06.2017 godz. 12.00

Klasy I i II

semestr 1
informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania - 10.01.2017
wpis ocen do dziennika - 19.01.2017
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 24.01.2017

semestr 2
informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania - 05.06.2017
wpis ocen do dziennika - 14.06.2017
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 19.06.2017
zakończenie roku szkolnego - 23.06.2017 godz.8.00 (klasy I), godz. 9.00 (klasy II)

Pisemny egzamin matura...
08.05.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Jan III Sobieski miał dwa pogrzeby. Pierwszy odbył się w połowie 1696 roku, gdy ciało monarchy pochowano w kościele Kapucynów. Drugi miał miejsce w lecie 1733, wówczas zwłoki monarchy i trumnę z ciałem królowej Marysieńki pochowano na Wawelu.