Statut
O B W I E S Z C Z E N I E
Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego
 
Na podstawie upoważnienia z dnia 28 listopada 2019 roku, w związku z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 listopada 2019 obwieszczam tekst jednolity Statutu Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie.

Tekst wchodzi w życie z dniem obwieszczenia.


pobierz Statut

Konsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Jan III Sobieski miał dwa pogrzeby. Pierwszy odbył się w połowie 1696 roku, gdy ciało monarchy pochowano w kościele Kapucynów. Drugi miał miejsce w lecie 1733, wówczas zwłoki monarchy i trumnę z ciałem królowej Marysieńki pochowano na Wawelu.