Statut
O B W I E S Z C Z E N I E
Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego
 
Na podstawie upoważnienia z dnia 31 sierpnia 2015 roku, w związku z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia nr 5/2015/16, uchylam dotychczasowy tekst Statutu od § 2 i obwieszczam tekst jednolity Statutu Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie.

Tekst wchodzi w życie z dniem obwieszczenia.


pobierz Statut

Rozpoczęcie roku szkol...
4.09.2017
szkolna aula
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Jan III Sobieski miał dwa pogrzeby. Pierwszy odbył się w połowie 1696 roku, gdy ciało monarchy pochowano w kościele Kapucynów. Drugi miał miejsce w lecie 1733, wówczas zwłoki monarchy i trumnę z ciałem królowej Marysieńki pochowano na Wawelu.