Statut
O B W I E S Z C Z E N I E
Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego
 
Na podstawie upoważnienia z dnia 1 września 2020 roku, w związku z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2020 roku obwieszczam tekst jednolity Statutu Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie.

Tekst wchodzi w życie z dniem obwieszczenia.


pobierz Statut

Konsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Jan III Sobieski jest jedynym Polakiem uwzględnionym przez Karla von Clausewitza w rozważaniach nad historią powszechnej sztuki wojennej. Clausewitz zaliczył Sobieskiego do najwybitniejszych wodzów wszechczasów.