Samorząd uczniowski
Opiekunowie Samorządu:
mgr Maja Majewska-Drela
mgr Magdalena Kulewicz – Witt

Aktywność Samorządu Uczniowskiego skupia się na:

1. Organizacji działań integracyjnych społeczności szkolnej, takich jak:
-przyjęcie młodzieży z klas I w poczet uczniów III LO,
-impreza integracyjna dla klas I,
-imprezy okolicznościowe, takie jak: Dzień Chłopca, Dzień Edukacji Narodowe, j Andrzejki,Mikołajki, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka…
-akcje charytatywne

2. Wystawianiu pocztu sztandarowego podczas uroczystości państwowych, powiatowych i miejskich:
-Święto Niepodległości
-Święto Konstytucji 3 Maja,
-rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego,
-rocznica wybuchu II wojny światowej,
-rocznica agresji wojsk sowieckich na Polskę (17 września ),
-rozpoczęcie roku szkolnego,
-innych, zgodnie z rocznicami oraz obchodami państwowymi i lokalnymi.

3. Wystroju szkoły w związku ze świętami i rocznicami.

4.
Współpracy z samorządami klasowymi.

Opiekunowie samorządu odpowiadają za:
- przeprowadzenie wyborów do SU
- koordynację działań SU
- regularne spotkania z przedstawicielami SU


Konsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Trumna z ciałem zmarłej we Francji Marysieńki znalazła się w Polsce w tajemniczych okolicznościach. Legenda mówi, że gdy pewnej majowej nocy 1716 roku zbudzony dzwonem u furty Kapucyn otworzył wejście nie zastał nikogo - tylko trumnę Marii Kazimiery.