Matura/Ważne terminy
Informacja o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:

wstępną – w terminie do 30 września,
ostateczną – w terminie do 7 lutego.

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Terminy egzaminów maturalnych 2017

Część ustna - przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w dniach 8-20 maja

Część pisemna

Dzień           Godzina 9.00     Godzina 14.00
 4.V - czwartek j.polski (pp)   j.polski (pr)
 5.V - piątek matematyka (pp)  
 8.V - poniedziałek j.angielski (pp)  j.angielski (pr)
 9.V - wtorek matematyka (pr)  
10.V - środa wos  informatyka
11.V - czwartek j. niemiecki (pp)  j. niemiecki (pr)
12.V - piątek biologia  
15.V - poniedziałek historia  
16.V - wtorek chemia  geografia
17.V - środa j. rosyjski (pp) j. rosyjski(pr)
18.V - czwartek fizyka  
22.V - poniedziałek j. hiszpański (pp) j. hiszpański (pr)

oznaczenia: (pp)- poziom podstawowy, (pr)-poziom rozszerzony

Zobacz terminy wszystkich egzaminów maturalnychPisemny egzamin matura...
08.05.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Trumna z ciałem zmarłej we Francji Marysieńki znalazła się w Polsce w tajemniczych okolicznościach. Legenda mówi, że gdy pewnej majowej nocy 1716 roku zbudzony dzwonem u furty Kapucyn otworzył wejście nie zastał nikogo - tylko trumnę Marii Kazimiery.