Matura/Ważne terminy
Informacja o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:

wstępną – w terminie do 30 września,
ostateczną – w terminie do 7 lutego.

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Terminy egzaminów maturalnych 2018

Część ustna - przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w dniach 7-25 maja

Część pisemna

Dzień           Godzina 9.00     Godzina 14.00
 4.V - piątek j.polski (pp)   j.polski (pr)
 7.V - poniedziałek matematyka (pp)  
 8.V - wtorek j.angielski (pp)  j.angielski (pr)
 9.V - środa matematyka (pr)  
10.V - czwartek biologia  
11.V - piątek wos informatyka
     
14.V - poniedziałek fizyka  geografia
15.V - wtorek j. niemiecki (pp) j.niemiecki (pr)
16.V - środa chemia historia
17.V - czwartek j. rosyjski (pp)  j. rosyjski (pr)
21.V - poniedziałek j. hiszpański (pp) j. hiszpański (pr)

oznaczenia: (pp)- poziom podstawowy, (pr)-poziom rozszerzony

Zobacz terminy wszystkich egzaminów maturalnychKonsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Jan III Sobieski miał dwa pogrzeby. Pierwszy odbył się w połowie 1696 roku, gdy ciało monarchy pochowano w kościele Kapucynów. Drugi miał miejsce w lecie 1733, wówczas zwłoki monarchy i trumnę z ciałem królowej Marysieńki pochowano na Wawelu.