Matura/Ważne terminy
Informacja o przystąpieniu do egzaminu maturalnego

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:

wstępną – w terminie do 30 września,
ostateczną – w terminie do 7 lutego.

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Terminy egzaminów maturalnych 2021

Część ustna - przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w dniach 7-20 maja (oprócz 9 i 16 maja). 

Część pisemna

Dzień           Godzina 9.00     Godzina 14.00
 4.V - wtorek j.polski (pp)   
 5.V - środa matematyka (pp)  
 6.V - czwartek j.angielski (pp)   
 7.V - piątek j. angielski (pr)  
     
 10.V - poniedziałek  j. polski (pr)  
 11.V - wtorek  matematyka (pr)  wos
 12.V - środa biologia  
 13.V - czwartek geografia  j.niemiecki (pp)
 14.V - piątek chemia  j. niemiecki (pr)
     
 17.V - poniedziałek  historia historia

oznaczenia: (pp)- poziom podstawowy, (pr)-poziom rozszerzony

Zobacz terminy wszystkich egzaminów maturalnychKonsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Jan III Sobieski jest jedynym Polakiem uwzględnionym przez Karla von Clausewitza w rozważaniach nad historią powszechnej sztuki wojennej. Clausewitz zaliczył Sobieskiego do najwybitniejszych wodzów wszechczasów.