Organizacja roku szkolnego 2017/2018
 
Dni wolne od zajęć:

01-02.11.2017 (środa, czwartek) - Święto Zmarłych
23.12.2017 - 31.12.2017 - zimowa przerwa świąteczna
12.02 - 25.02.2018 - ferie zimowe
26.03 - 28.03.2018 - rekolekcje
29.03 - 03.04.2018 - wiosenna przerwa świąteczna
30.04 - 03.05.2018 - święta majowe
04.05 - 08.05.2018 - egzaminy maturalne
31.05 - 01.06.2018 - Boże Ciało


Terminy związane z wystawianiem ocen:

Klasy III

semestr 1
informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania - 07.12.2017
wpis ocen do dziennika - 18.12.2017
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 21.12.2017

semestr 2

informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania - 09.04.2018
wpis ocen do dziennika - 19.04.2018
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 23.04.2018
zakończenie roku szkolnego - 27.04.2018 godz.13.00
rozdanie świadectw maturalnych - 03.07.2018 godz. 12.00

Klasy I i II

semestr 1
informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania - 11.01.2018
wpis ocen do dziennika - 22.01.2018
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 25.01.2018

semestr 2
informacja o przewidywanych ocenach (w tym ndst) z przedmiotów i zachowania - 04.06.2018
wpis ocen do dziennika - 14.06.2018
posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej - 18.06.2018
zakończenie roku szkolnego - 22.06.2018 godz.8.00 (klasy I), godz. 9.00 (klasy II)Konsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Jan III Sobieski jest jedynym Polakiem uwzględnionym przez Karla von Clausewitza w rozważaniach nad historią powszechnej sztuki wojennej. Clausewitz zaliczył Sobieskiego do najwybitniejszych wodzów wszechczasów.