Serwisy bibliotekarskie
Elektroniczna bibliotekaebib.oss.wroc.pl
Serwis informacyjny dla bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej. Celem jego jest integrowanie środowiska bibliotekarskiego oraz doskonalenie bibliotekarzy. Dostarcza nowoczesnej wiedzy i usług przydatnych w praktyce zawodowej. Wydaje Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, redagowany przez pracowników bibliotek naukowych. Strona zawiera informacje interesujące bibliotekarzy: przepisy prawne, wykaz placówek edukacyjnych, wiadomości o konferencjach, linki do elektronicznych zasobów Internetu.

Bibliotekarz szkolny
www.vulcan.edu.pl/bibliotekarz
Zbiór informacji dotyczących prowadzenia biblioteki szkolnej. Zawiera działy: Poradnik, Prawo, Literatura, Edukacja, Internet.

Biblioteczny Serwis Sieciowywww.wsp.krakow.pl/kbin/bss/index.html
Serwis przeznaczony dla nauczycieli bibliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa. Serwis zawiera projekty szablonów witryn dla bibliotek z komentarzami ułatwiającymi stworzenie strony, opracowane przez studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej AP.

Biblioteka Pedagogiczna
http://www.bib.edu.pl
Zawiera scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, zestawienia bibliograficzne na różne tematy oraz bazę bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Serwis Biblioteczny Programu INTERKL@SAhttp://www.biblioteka.edu.pl
Oferuje bibliotekarzom dostęp do katalogów on – line, baz danych, czasopismo Biblioteka Otwarta, Biblioteka Multimedialna, Społeczna Edukacyjna Sieć bibliotek. Uruchomiony jest także serwis szkoleniowy bibliotekarzy. W Bibliotece Multimedialnej INTERKL@SY gromadzone są programy dydaktyczne.
Konsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Jan III Sobieski miał dwa pogrzeby. Pierwszy odbył się w połowie 1696 roku, gdy ciało monarchy pochowano w kościele Kapucynów. Drugi miał miejsce w lecie 1733, wówczas zwłoki monarchy i trumnę z ciałem królowej Marysieńki pochowano na Wawelu.