Regulamin

Organizacja i zadania biblioteki szkolnej

Wyciąg ze Statusu Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie, [§21]

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 
Organizacja biblioteki szkolnej

1. W bibliotece szkolnej można korzystać ze zbiorów w kąciku czytelniczym i wypożyczać książki poza bibliotekę, prowadzić zajęcia dydaktyczne z uczniami, korzystać w godzinach jej otwarcia z telewizora, magnetowidu, radiomagnetofonów oraz komputerów.

2. W bibliotece organizowane są wystawy twórczości uczniów. Pełni ona funkcję centrum kultury szkolnej.

3. Organizację biblioteki szkolnej, zadania bibliotekarza określa szczegółowy regulamin pracy biblioteki.

4. Biblioteka szkolna finansowana jest z budżetu szkoły, samorządu i Rady Rodziców. W budżecie określa się w miarę możliwości, obok wydatków na zakup książek, czasopism, kaset i programów edukacyjnych, wydatki na imprezy czytelnicze, takie jak konkursy czy spotkania autorskie itp.

5. Biblioteki może korzystać każdy uczeń, słuchacz LOD, a także pracownicy szkoły oraz byli uczniowie.

6. Jednorazowo z biblioteki szkolnej można wypożyczać 5 książek na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie (nie dotyczy nauczycieli), w szczególnych przypadkach termin zwrotu może być prolongowany (przedłużony) przez bibliotekarza.

7. W przypadku zagubienia książki czytelnik odkupuje taką samą książkę lub płaci karę pieniężną w wysokości zbliżonej do jej ceny.

8. Czytelników obowiązuje zachowanie ciszy i porządku w lokalu biblioteki oraz poszanowanie majątku biblioteki.

9. W bibliotece szkolnej obowiązuje KATEGORYCZNY zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

10. Korzystanie z zasobów biblioteki odbywać się może w godzinach nie kolidujących z zajęciami szkolnymi.


Zabrania się:

1. Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw /w szczególności czatów i Gadu-Gadu, a także odwiedzania tych stron.

2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

3. Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

4. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.

Konsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Jan III Sobieski miał dwa pogrzeby. Pierwszy odbył się w połowie 1696 roku, gdy ciało monarchy pochowano w kościele Kapucynów. Drugi miał miejsce w lecie 1733, wówczas zwłoki monarchy i trumnę z ciałem królowej Marysieńki pochowano na Wawelu.