O bibliotece
Biblioteka nasza mieści się na pierwszym piętrze budynku szkolnego, położonego przy ulicy Jana III Sobieskiego w Gnieźnie. Należy zauważyć, że biblioteka składa się z pomieszczenia, w którym znajduje się księgozbiór podzielony na dwie części, bez dostępu do półek oraz niewielka czytelnia wraz z „kącikiem czytelniczym”.
Znajdują się tu: część księgozbioru podręcznego oraz stanowiska z komputerami, razem jest ich osiem. Cztery z nich posiadają stały dostęp do Internetu, reszta jest ogólnie dostępna i także można z nich korzystać. Ponad to istnieje możliwość wydrukowania potrzebnych materiałów czy skorzystania z nagrywarki DVD.

Biblioteka obsługuje dwie szkoły: liceum dzienne i wieczorowe.
Ciekawa specyfika tej części szkoły polega na tym, że biblioteka pełni rolę gabinetu pedagoga - jednym z bibliotekarzy jest zarazem pedagog, jak i świetlicy. Dzięki temu młodzież ma stałą opiekę, może w przerwy korzystać z komputerów jak i księgozbioru. Jednak najciekawszą sprawą w związku z łączeniem tylu funkcji jest to, że uczniowie chętnie przebywają w bibliotece, integrują się. Przez to miejsce „przepływa” młodzież niemal całej szkoły. Uczniowie dzięki przyjaznej atmosferze otwierają się, to miejsce w którym można odreagować, „wygadać się”, wyżalić. Można z powodzeniem stwierdzić, że pewne braki pomieszczeń z jakimi boryka się szkoła, w tym wypadku działają na korzyść tworząc niepowtarzalną atmosferę. Tutaj zawsze się „coś” dzieje.

Jesteśmy przed komputeryzacją zbiorów bibliotecznych.
Jednym z podstawowych założeń reformy systemu oświaty jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze zdobyczy technologii informacyjnej. Skomputeryzowana biblioteka szkolna wydajnie wspiera realizację tego zadania.
W związku z możliwościami nowego systemu wypożyczeń w bibliotece, zmieni się jej charakter pracy. Można będzie skorzystać z nowych, do tej pory niedostępnych możliwości. Odciążone będziemy od czasochłonnych prac rutynowych.
Nasza biblioteka posiada dość bogaty księgozbiór. Szeroko rozbudowany jest dział „literaturoznawczy” i „bibliograficzny” oraz „Historia”. Zmorą wielu bibliotek szkolnych jest nieodpowiednia liczba lektur, my także z tym walczymy.
Przy kolejnych zakupach staramy się uzupełniać braki lektur, by korzystanie ze zbiorów bibliotecznych było płynne i zadawalające, tak samych uczniów, jak i nauczycieli.. Staramy się na bieżąco wprowadzać otrzymywane książki czy to z zakupów czy z darów, których nie mało otrzymujemy; dzięki temu cały czas wzbogacamy i rozszerzamy nasz księgozbiór.

Kącik czytelniczy rozwija zainteresowania uczniów, stwarza im możliwość kontaktów międzyludzkich, przygotowuje do twórczego myślenia a także wspiera nauczycieli w procesie dydaktycznym. Uczniowie chętniej odwiedzają bibliotekę, jest teraz dla nich bardzo atrakcyjnym miejscem w szkole. Jest to już biblioteka stwarzająca czytelnikowi nowoczesne i atrakcyjne warunki zdobywania wiedzy.

Ponadto zajmujemy się:
1. Współpracujemy z nauczycielami biologii, razem z młodzieżą bierzemy czynny udział w różnego rodzaju akcjach dotyczących ochrony środowiska. Są to: zbieranie makulatury, zbieranie zużytych baterii, pomoc przy rajdach np. podczas obchodów październikowego Międzynarodowego Dnia Lasu itp. Celem jest uświadomienie młodzieży potrzeb ratowania i dbania o środowisko.
2. Od minionego roku szkolnego pod kierunkiem W. Nowak działa grupa taneczna YOUNG.
Włączamy się i współorganizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia na terenie szkoły i poza nią. Są to:
- AUDYCJE WALENTYNKOWE,
- DNIA KOBIET,
- DNIA PAPIESKIEGO,
- KIERMASZE ŚWIĄTECZNE i OKOLICZNOŚCIOWE,
- KONKURSY SUDOKU,
- PROJEKT POŚWIĘCONY 90 ROCZNICY POWSTANIA WLKP. POD PATRONATEM PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W GNIEŹNIE, MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO ORAZ GWSHM „MILLENIUM”,
- OPRACOWUJEMY GAZETKI OKOLICZNOŚCIOWE EKSPONOWANE NA TERENIE SZKOŁY I GABLOCIE BIBLIOTECZNEJ,
- TWORZONE SĄ WYSTAWY I GABLOTY KOŁA FOTOGRAFICZNEGO
Wszystkie te działania i inicjatywy integrują i angażują młodzież w życie szkoły, tworzą i wyzwalają inicjatywę wśród uczniów.
Nie odmawiamy pomocy nikomu kto jej potrzebuje począwszy od DYREKCJI poprzez nauczycieli, a kończąc na samych uczniach. Chętnie angażujemy się we wszelkie działania związane z naszą szkołą, staramy się aby atmosfera panująca w bibliotece, która częściowo zastępuje także świetlicę była sympatyczna i przyjazna dla każdego.

A czy tak jest rzeczywiście, przekonaj się sam!
Zajrzyj do nas!
Biblioteka w obiektywie...


Konsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Jan III Sobieski jest jedynym Polakiem uwzględnionym przez Karla von Clausewitza w rozważaniach nad historią powszechnej sztuki wojennej. Clausewitz zaliczył Sobieskiego do najwybitniejszych wodzów wszechczasów.